Szpital św. Jana Pawła II w Krakowie ma relikwie bł. Hanny

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Szpital św. Jana Pawła II w Krakowie ma relikwie bł. Hanny

Szpital Specjalistyczny im. Świętego Jana Pawła II w Krakowie to nowe miejsce naszej salwatoriańskiej posługi. Decyzją księdza Prowincjała i Jego Rady z dniem 1 lipca 2019 roku do posługi kapelanów w Szpitalu zostali posłani ks. Robert Stachowicz SDS i ks. Ireneusz Kiełbasa SDS.
{[description]}

W piątek, 13 września 2019 roku miała tam miejsce podniosła uroczystość intronizacji relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, patronki służby zdrowia, a szczególnie pielęgniarek oraz obrzęd pobłogosławienia i poświęcenia nowego tabernakulum do kaplicy Miłosierdzia Bożego na oddziale kardiochirurgii.
Uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczył przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Prowincjał Józef Figiel SDS, z którym koncelebrowali: Ekonom Prowincjalny ks. Dariusz Partyka SDS, kierownik sekretariatu prowincjalnego Adam Ziółkowski SDS, kapelani ks. Robert Stachowicz SDS i ks. Ireneusz Kiełbasa SDS, a także ks. infułat Czesław Wala, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, ks. Jan Przybocki i ks. Jerzy Krzekotowski.
Eucharystia rozpoczęła się od wniesienia do kaplicy Bożego Miłosierdzia relikwii Błogosławionej przez delegację szpitala: panią Danutę Lachowską z Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, panią Beatę Czerwińską z oddziału Torakochirurgii i pana Stanisława Ostafina z oddziału Intensywnej Terapii Medycznej.
Podczas Mszy Świętej modliliśmy się w intencji chorych, personelu medycznego i pracowników szpitala, dobrodziejów, ofiarodawców i przyjaciół szpitala, a także w intencji pani doktor Anny Prokop-Staszeckiej, która w tym dniu zakończyła posługę na stanowisku dyrektora Szpitala i rozpoczęła pracę jako ordynator Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym w pełnym etacie.
W Liturgię Słowa włączył się personel medyczny szpitala, a o oprawę liturgiczną zadbali lektorzy i pani organistka naszego kościoła w Krakowie na Zakrzówku oraz uczennica jednego z krakowskiego liceum, która wykonała na skrzypcach utwór Ave Maria.
W homilii ks. Prowincjał, nawiązując do fragmentu Ewangelii o uczynkach miłosierdzia, przybliżył postać nowej Błogosławionej i Jej posługę wobec chorych, cierpiących i potrzebujących, a także zachęcił wszystkich do posługi miłosierdzia wobec bliźnich.
Po homilii nastąpił obrzęd poświęcenia i pobłogosławienia nowego tabernakulum, które jest darem serca chorych i wszystkich modlących się w szpitalnych kaplicach.
Uroczystość zakończyła się podziękowaniem pani Dyrektor oraz kapelana ks. Roberta, który w swoim imieniu i ks. Ireneusza podziękował pani Dyrektor, personelowi i pracownikom szpitala za ich wielką życzliwość, dobrą współpracę i wspaniałą atmosferę, a wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę.
Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Szpital i relikwie Zobacz galerię