ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Światowy Dzień Chorego ustanowił papież Jan Paweł II w 1992 r. Wyznaczył go na 11 lutego, w dniu liturgicznego wspomnienia objawień Matki Bożej w Lourdes.
{[description]}

Niepokalana Dziewica objawiła się Bernadecie Soubirous w roku 1858 w Lourdes, we Francji, przy grocie Masabielskiej. Treścią orędzia Maryi było wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej. Obecna pandemia wstrzymała ruch pielgrzymkowy, ale modlitwa w tej intencji odbywa się na całym świecie.
Aktualnie obchodzimy XXIX Ogólnoświatowy Dzień Chorego, który jest wezwaniem dla całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić  go  modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i ciele.
Na każdy Dzień Chorego papież kieruje orędzie. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Chorego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście”. W tym roku papież Franciszek przypomina m.in. o znaczeniu solidarności braterskiej, która wyraża się w różnych formach służby ukierunkowanej na wspieranie bliźniego. „Braterska miłość w Chrystusie – pisze papież – rodzi wspólnotę, która potrafi leczyć, która nikogo nie opuszcza, która włącza i przyjmuje przede wszystkim najsłabszych”.
W tym dniu odprawiane są w intencji chorych  Msze Św. na całym świecie. Będzie też odprawiana w kościele pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. Ta salwatoriańska parafia jest szczególnie mocno zaangażowana w służbę chorym. Pod opieką salwatorianów funkcjonują dwa hospicja: Domowe Hospicjum św. Kamila i Stacjonarne Hospicjum św. JPII. Natomiast parafianie wraz z ówczesnym proboszczem ks. Piotrem Schorą postawili w obrębie ogrodu kościoła, kapliczkę Matki Boskiej z Lourdes. Figurę Matki Boskiej parafianie przywieźli z Lourdes, dokąd udali się, w ramach parafialnej pielgrzymki w maju 2000 r. Wraz z przywiezionymi stamtąd pamiątkowymi skałami, wybudowali dla Opiekunki Chorych kapliczkę. Odwiedzają ją często.
W modlitewnej łączności, z wiernymi całego świata, parafianie NMP Królowej Polski będą modlić się m.in. o ustanie pandemii, o zdrowie i siły dla obecnie chorych i nieustraszenie opiekujących się nimi. Bowiem to „z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wypływa miłość, która potrafi nadać pełen sens zarówno sytuacji pacjenta, jak i tego, kto się o niego troszczy” - podkreślił Ojciec Święty Franciszek.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Za: https://gwiazdkacieszynska.pl/gwiazdka/z-regionu

 


ŚDCH Zobacz galerię