Śp. Ks. Jacek Wawrzyniak - Misjonarz Słowa

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Śp. Ks. Jacek Wawrzyniak - Misjonarz Słowa

Rodzina Salwatoriańska, parafianie z Obornik Śląskich, krewni i liczne grono przyjaciół, wspomina zmarłego dnia 19 stycznia br. Śp. Ks. Jacka Wawrzyniaka SDS, gorliwego duszpasterza oraz uznanego kaznodzieję i homiletę.
{[description]}

Ksiądz Jacek Wawrzyniak urodził się dnia 30 lipca 1971 roku w Poznaniu. Wzrastał w religijnej atmosferze domu w Stęszewie.
Od najmłodszych lat związany był z Kościołem. Aktywnie uczestniczył w grupie modlitewnej Pomocników Matki Kościoła w Stęszewie. Od 1989 roku nawiązał kontakt z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań. Uczestnicząc w dniach skupienia i rekolekcjach salwatoriańskich usłyszał głos powołania kapłańskiego i zakonnego.
Dnia 7 września 1992 roku rozpoczął formację w nowicjacie polskiej prowincji salwatorianów w Bagnie. Po roku przyjął habit zakonny i złożył pierwszą profesję zakonną w Bagnie. Następnie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Od początku sygnalizował wychowawcom pragnienie poświęcenia się w przyszłości posłudze rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. Dnia 8 września 1997 roku związał się na całe życie ze zgromadzeniem zakonnym salwatorianów poprzez złożenie ślubów wieczystych w Bagnie. Sakrament święceń kapłańskich przyjął z rąk bpa Tadeusza Pieronka, dnia 29 maja 1999 roku w Trzebini.
Pierwszą placówką duszpasterską neoprezbitera ze Stęszewa była parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich, gdzie od 1 lipca 1999 roku podjął obowiązki wikariusza. Po uzyskaniu zgody prowincjała rozpoczął studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w roku akademickim 2000/2001. Przez rok łączył posługę duszpasterską w Obornikach Śląskich z rozpoczętymi studiami. Od 1 lipca 2001 roku został przeniesiony do Zakopanego, gdzie we wspólnocie salwatoriańskiej przy Bulwarach Słowackiego pełnił obowiązki pomocy duszpasterskiej, koncentrując się na rozpoczętych studiach w Krakowie. W 2002 roku został skierowany do wspólnoty w Krakowie, przy ulicy Łobzowskiej, gdzie powierzono mu obowiązki konsultora. Przenosiny do Krakowa były odpowiedzią na prośbę studenta homiletyki i retoryki, który pragnął kontynuować swoją edukację na poziomie studiów doktoranckich w Studium Homiletyki Papieskiej Akademii Teologicznej oraz w Instytucie Komunikacji Społecznej i w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wraz z przenosinami do Krakowa rozpoczął się dla ks. Jacka nowy rozdział życia. Spełniło się jego marzenie i został skierowany do wybranego przez siebie apostolatu Salwatoriańskiego Referatu Misji i Rekolekcji Parafialnych, podejmując obowiązki jego dyrektora.
Od roku 2003 pełnił funkcję wykładowcy homiletyki w WSD Salwatorianów w Bagnie. Od 11 października 2003 roku został wicesuperiorem wspólnoty zakonnej w Krakowie-Łagiewnikach. Kolejną placówką ks. Jacka była wspólnota zakonna w Krzyżu Wielkopolskim, gdzie od 1 lipca 2004 roku pełnił urząd superiora oraz kontynuował prace nad przygotowaniem pracy doktorskiej. Następnym etapem w jego życiu była posługa w WSD Salwatorianów w Bagnie, gdzie od 1 lipca 2006 roku pełnił urząd wicesuperiora wspólnoty oraz wicerektora seminarium. Po trzech latach przełożeni skierowali ks. Jacka do Bielska-Białej, gdzie od 1 lipca 2009 roku był superiorem oraz kontynuował zajęcia dydaktyczne w seminarium w Bagnie. W 2010 roku zostają mu ponownie powierzone obowiązki rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. W tymże roku zaangażował się w rozwój Ruchu Salwatorianów Świeckich na terenie parafii salwatoriańskich w Bielsku-Białej.
Od 1 lipca 2010 roku ks. Jacek Wawrzyniak zamieszkał w Obornikach Śląskich. Tu rozpoczął posługę proboszcza parafii pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego, a także został wicesuperiorem i ekonomem tamtejszej wspólnoty. W 2012 roku ks. Jacek został powołany w skład komisji prowincjalnej ds. rewizji statutów. Zwieńczeniem studiów specjalistycznych z zakresu homiletyki i retoryki była obrona rozprawy doktorskiej pt. „Ksiądz Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS - teoretyk i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego.” Miała ona miejsce dnia 22 listopada 2012 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Wyrazem zaufania oraz docenienia wkładu w duszpasterstwo Archidiecezji Wrocławskiej był wybór ks. Jacka na stanowisko wicedziekana Dekanatu Prusice. Zatwierdził go pismem z dnia 28 sierpnia 2015 roku, abp Józef Kupny.
Oprócz powierzonych sobie obowiązków duszpasterskich i zakonnych mocno zaangażował się w szerzenie kultu św. Antoniego Padewskiego Husiatyńskiego. W 2018 roku, w ramach procesu starań o ustanowienie w Obornikach Śląskich Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, przygotował do druku publikację pt. „Święty Antoni Padewski Husiatyński”. Zawierała ona historię obrazu św. Antoniego i jego kultu w Obornikach Śląskich, modlitwy, pieśni oraz myśli świętego Patrona. Ostatnią inicjatywą, którą ochoczo podjął ks. Jacek Wawrzyniak, był jego udział w Komisji ds. opracowania programu przygotowania do beatyfikacji Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz promocji jego czci. Niestety gwałtownie pogarszający się stan zdrowia uniemożliwił mu podjęcie zadań wyznaczonych przez to gremium.
W ciągu jedenastu lat posługi duszpasterskiej w Obornikach Śląskich ks. Jacek umiejętnie łączył obowiązki proboszcza oraz wykładowcy w WSD Salwatorianów w Bagnie. Oprócz troski o życie religijne powierzonej sobie wspólnoty parafialnej był inicjatorem licznych prac remontowo-budowlanych w domu zakonnym oraz kościele parafialnym. Jego szczególną misją była promocja kultu św. Antoniego i żmudne starania, zwieńczone dnia 10 stycznia 2019 r. przez Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolitę Wrocławskiego, który wydał dekret ustanawiający sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w kościele parafialnym pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich. Uroczysta inauguracja Sanktuarium odbyła się dnia 13 czerwca 2019 r. Od dnia 23 października 2020 roku ks. Jacek wprowadził całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, zachęcając swoich parafian do częstszego kontaktu z Jezusem obecnym w Eucharystii.
Wraz z całą Rodziną Salwatoriańską, ks. Jacek cieszył się decyzją papieża Franciszka o beatyfikacji Założyciela Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Pragnąc włączyć się wraz ze swoją parafią w proces przygotowania duchowego do tej uroczystości, dnia 5 października 2020 roku zainaugurował w kościele parafialnym wystawę z okazji 120-lecia posługi salwatorianów na ziemiach polskich. Poświęcono także figurę naszego czcigodnego Założyciela, zainstalowaną przed kościołem parafialnym.
Te i wiele innych planów i projektów proboszcza oraz kustosza z Obornik Śląskich zniweczyła pandemia. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia było powodem jego hospitalizacji przed świętami Bożego Narodzenia 2020 roku. Niepokojące informacje docierające w tym okresie, stały się impulsem do ogromnego szturmu modlitewnego w intencji chorego proboszcza. Jego gorliwość i troska o zbawienie swoich parafian, stały się iskrą, która zapaliła i zjednoczyła wielu ludzi w codziennej modlitwie i zbliżyła ich do Boga w tych trudnych chwilach.
Ks. Jacek pozostanie w pamięci swoich bliskich, współbraci oraz parafian jako uśmiechnięty, życzliwy i pobożny salwatorianin, uznany kaznodzieja i homileta oraz duszpasterz realizujący wiele inicjatyw parafialnych, apostolskich i zakonnych.

Ks. Jacek Wawrzyniak zakończył swoją ziemską pielgrzymkę nad ranem dnia 19 stycznia 2021 roku we wrocławskim szpitalu. Odszedł w 49 roku życia, 28 roku życia zakonnego oraz w 22 roku kapłaństwa. Pogrzeb odbył się dnia 23 stycznia 2021 roku w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego „Husiatyńskiego” w Obornikach Śląskich. Ciało zostało złożone w grobowcu salwatoriańskim na miejscowym cmentarzu.

na podstawie opracowania Ks. Ireneusza Kiełbasy SDS