Salwatorianin odznaczony przez Prezydenta RP

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Salwatorianin odznaczony przez Prezydenta RP

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 roku nasz współbrat, ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL został odznaczony medalem srebrnym za długoletnią służbę.
{[description]}

Ks. Ambroży Skorupa jest Kierownikiem Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego oraz Dyrektorem Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie pracuje od 1996 roku.