On wyciągnął swoje ramiona między niebem i ziemią...

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

On wyciągnął swoje ramiona między niebem i ziemią...

Ojciec prawdziwie święty, od początku świata uczynił nas uczestnikami swego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak On jest święty. Byliśmy umarli z powodu grzechu, ale On dał nam najwyższy dowód miłości i zesłał swojego Syna, który pozwolił się przybić do krzyża i wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią.

{[description]}

Otwarte ramiona Zbawiciela są zaproszeniem do komunii z Nim i otwarcia naszych ramion, którymi kurczowo trzymamy się tego, co ziemskie oraz inspiracją do obejmowania nimi problemów drugiego człowieka.
Radując się tegorocznym doświadczeniem świąt zmartwychwstania i uroczystości beatyfikacyjnej Świadka otwartych ramion Jana Pała II, kierujemy do Was proste słowa życzeń, które zamieniają się w modlitwę o dobro zgodne z Bożym planem szczęścia.

salwatorianie