Oborniki Śląskie: Rondo im. Aleksandry Natalli-Świat

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Oborniki Śląskie: Rondo im. Aleksandry Natalli-Świat

We wtorek, 29 czerwca 2010 roku, w Obornikach Śl. odbyła się uroczystość nadania rondu znajdującemu się w centrum miasta, imienia tragicznie zmarłej posłanki na Sejm RP Aleksandry Natalli-Świat (1959-2010).

{[description]}

Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego i minuty ciszy dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego w dniu 10 kwietnia br. pod Smoleńskiem. Szczepan Antoszczyszyn, przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śl., po przywitaniu zebranych osób, odczytał odpowiednią uchwałę tejże Rady z dnia 27 maja br. w sprawie nadaniu rondu imienia Aleksandry Natalli-Świat. Następnie odsłonięto tablicę z napisem „Rondo im. Aleksandry Natalli-Świat”. Uczynili to: Jacek Świat - mąż zmarłej Posłanki, Andrzej Dera – poseł na Sejm RP, Paweł Misiorek – burmistrz Obornik Śl. i Szczepan Antoszczyszyn. Po odsłonięciu, ks. Bogdan Giemza SDS dokonał poświęcenia tablicy.

W dalszej części nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. W kolejności głos zabrali: Jacek Świat, Andrzej Dera, Aleksander Marek Skorupa – poseł na Sejm RP, ks. Bogdan Giemza SDS, Paweł Misiorek, Tomasz Sokołowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śl., Wiesław Kilian - poseł na Sejm RP i Szczepan Antoszczyszyn. Jacek Świat dziękując za uhonorowanie małżonki, nawiązał do jej więzów z Obornikami i Ziemią Obornicką. Powiedział, że zawsze chętnie tutaj wracała i miała na uwadze sprawy ludzi ją zamieszkujących. Ks. Giemza zwrócił uwagę na rolę pamięci w ludzkim życiu. Podkreślił, że pamięć to nie tylko sprawność intelektu, ale również woli i serca. Przypominać w jęz. łacińskim oznacza „recordari” i znaczy dosłownie „na nowo umieszczać w sercu”. Można więc powiedzieć, że wspominać to myśleć z miłością. W takim kluczu wiernej pamięci – mówił ks. Giemza - trzeba odczytywać uroczystość nadania imienia obornickiemu rondu. Z jednej strony to wyraz wdzięczności społeczności Obornik Śląskich dla Aleksandry Natalli-Świat, która tu się urodziła i była na różne sposoby związana z tą małą ojczyzną. Z drugiej strony, nadanie jej imienia obornickiemu rondu, to pragnienie by ocalić jej postać od zapomnienia. Na koniec podkreślił, że pamięć nie polega na „konserwacji” przeszłości i jedynie nostalgicznym wspominaniu, ale ma to być twórcza wierność, która wyrazi się w podjęciu w codzienności tego wszystkiego, co było piękne i szlachetne w życiu zmarłej Posłanki. Tomasz Sokołowski odwołał się do wspomnienia z kampanii wyborczej w 2007 roku. Na spotkanie w jednej z wiosek przybyła tylko jedna osoba. Mimo tego spotkanie odbyło się, a Aleksandra Natalli-Świat przez półtorej godziny odpowiadała na pytania tej osoby. Szczepan Antoszczyszyn w przemówieniu zamykającym całość uroczystości podziękował wszystkim za udział, a licznym instytucjom za jej przygotowanie. Całość zakończyło odśpiewanie „Roty”.

W uroczystości wzięli udział: Mąż i Rodzina zmarłej Posłanki oraz jej Przyjaciele z okolicy i Wrocławia, wspomniani przedstawiciele Sejmu RP, władze miasta i gminy Obornik Śl. oraz mieszkańcy Obornik Śl. Liczny udział mieszkańców należy przypisać zapewne nie tylko słonecznej pogodzie towarzyszącej uroczystości, ale przede wszystkim żywej i wdzięcznej pamięci wobec Aleksandry Natalli-Świat.

Należy podkreślić, że wniosek do burmistrza Obornik Śl. o uczczenie pamięci Aleksandry Natalli-Świat już w trzy dni po tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, z datą 13 kwietnia br., złożył ks. Bogdan Giemza SDS. Jego kontakty ze zmarłą Patronką obornickiego ronda datują się szczególnie na okres pełnienia obowiązków rektora Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. W późniejszym terminie podobny wniosek złożył Tomasz Sokołowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Obornik Śl.

Aleksandra Natalli-Świat, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku, urodziła się 20 lutego 1959 roku w Obornikach Śląskich. Sakrament Chrztu św. i pierwszą Komunię przyjęła w kościele parafialnym w Bagnie. Jej dzieciństwo i pierwsze lata młodości były ściśle związane z Ziemią Obornicko-Trzebnicką. Rodzice Aleksandry, Krystyna i Zbigniew Natalli, byli nauczycielami w szkole podstawowej w Osolinie. Szkoła była również miejscem ich zamieszkania do 1975 roku. Dziadek Aleksandry ze strony mamy, Aleksander Sosnowski był w latach 1949-1966 kierownikiem tejże szkoły, zaś w latach 1966-1974 funkcję tę pełnił jej ojciec. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Osolinie kontynuowała naukę w liceum ogólnokształcącym w Trzebnicy. Wychowanie patriotyczne wyniesione z domu i sytuacja społeczno-polityczna lat osiemdziesiątych XX wieku sprawiły, że już w czasie studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu zaangażowała się w sprawy społeczne. Dnia 25 września 2005 roku  została wybrana posłem V kadencji Sejmu RP w okręgu wrocławskim, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Mandat poselski uzyskała po raz drugi w wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Dnia 12 stycznia 2008 roku została wybrana na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mimo kolejnych awansów i coraz większego zaangażowania w politykę, zawsze żywo interesowała się sprawami swojej pierwszej małej ojczyzny. Zwłaszcza jako posłanka chętnie brała udział w różnych uroczystościach w powiecie trzebnickim i na terenie gminy Oborniki Śląskie. Dyskretnie angażowała się w pomoc charytatywną i na rzecz różnych instytucji z terenu gminy. Zostało to docenione i uhonorowane m. in. przez Radę Miejską Obornik Śląskich, która 20 maja 2008 roku nadała Aleksandrze Natalii-Świat tytuł Honorowego Obywatela Obornik Śląskich. Jej doczesne szczątki zostały złożone na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.