Mikołów: Wyróżniony w mieście

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Mikołów: Wyróżniony w mieście

Dnia 14 lutego 2015 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie odbył się Bal Mikołowianina Roku, w takcie którego wręczone zostały statuetki Mikołowianina Roku 2014. Wśród nagrodzonych znalazł się salwatorianin ks. Jacek Grucela, otrzymując wyróżnienie za realizację inicjatyw społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i całych rodzin.

{[description]}

Proboszcz parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie, został zgłoszony do konkursu przez Stowarzyszenie „Białe Misie”. Nagrodzony wyróżnieniem za realizowanie licznych inicjatyw wspierających dzieci i rodziców, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, proponowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie więzi rodzinnych.
Ksiądz Jacek jest znanym w mieście organizatorem wycieczek, wyjazdów w góry, na kręgle, organizuje wypoczynek letni i zimowy. Przy współudziale sponsorów i parafian wspiera materialnie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

www.mikolow.sds.pl