Mikołów: Poszukiwacze skarbu JP II

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Mikołów: Poszukiwacze skarbu JP II

Wyruszyli w drogę śladami Karola Wojtyły, aby dowiedzieć się, czym jest wolność, kim był Jan Paweł II, a także odkryć piękno drzemiące w nich samych. „Wędrówka” ta trwała od października do grudnia 2018 roku.
{[description]}

Uczennice Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Sonia Domagała i Oliwia Kupicha, wraz z opiekunem, ks. Robertem Uflantem SDS – katechetą parafii NMP Matki Zbawiciela, włączyły się bowiem w realizację Projektu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych pt. „Poszukiwacze skarbu JP II”. Projekt ten, przygotowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, miał zasięg ogólnopolski. W jego ubiegłorocznej – II edycji – wzięło udział kilkanaście szkół średnich z całego kraju. Celem było przede wszystkim głębsze poznanie osoby i etosu Jana Pawła II, a ponadto również przybliżenie uczestnikom zagadnień dotyczących roli i wartości kultury oraz rozwijanie kompetencji uczniów – w zakresie literatury, fotografii i sztuk plastycznych, zaś wśród nauczycieli – rozwijanie kompetencji w zakresie edukacji kulturalnej.
    W roku 2018 hasłem przewodnim Projektu była „wolność”. W nauczaniu Jana Pawła II temat ten przewijał się wielokrotnie nie tylko w homiliach i przemówieniach, ale też w oficjalnych dokumentach, w których przypominał  On m.in., że: „człowiek jest powołany do wolności”, „wolność nie oznacza prawa do samowoli”, „jest trudna i trzeba się jej uczyć”, „nie ma wolności bez prawdy”, „wolność jest dana człowiekowi jako miara jego godności i jednocześnie zadana”, „jest wielkim dobrem wówczas, gdy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem”, „urzeczywistnia się przez miłość, tzn. dar z siebie”.
    Udział w Projekcie obejmował kilka etapów. W pierwszym z nich miał charakter wizyty studyjnej. Reprezentacja mikołowskiej szkoły wyruszyła do miejsc, które ukształtowały osobowość Karola Wojtyły, aby poznać, jak one wpłynęły na to, kim był. Odwiedzili więc Wadowice, „gdzie wszystko się zaczęło”, zwiedzili Muzeum w Jego domu rodzinnym, kościół parafialny oraz szkołę, do której uczęszczał. Kolejne ważne miejsce w Jego życiu to Kalwaria Zebrzydowska, dokąd Karol Wojtyła pielgrzymował wielokrotnie jako dziecko wraz z ojcem, a wiele lat później już jako biskup i papież. Nie mogło zabraknąć również wizyty w ukochanym przezeń Krakowie, gdzie spędził czas studiów, przyjął święcenia kapłańskie i posługiwał jako biskup. Najbardziej podniosła okazała się wizyta w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Franciszkańskiej. To właśnie tam uczestnicy Projektu, jako nieliczni, mieli możliwość wejścia do apartamentów papieskich i zobaczenia różnych osobistych pamiątek, które dziś dla wielu są już relikwiami Świętego. Ostatnim miejscem zwiedzania, które nieodłącznie związane jest z papieżem, były Łagiewniki z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II.     
    Kolejną część tego etapu wypełnił zjazd edukacyjny, który odbył się w Warszawie. Tam uczniowie wzięli udział w warsztatach twórczych, które realizowano w aspekcie zagadnienia wolności w nauczaniu Jana Pawła II. Ich celem było doskonalenie własnych umiejętności i zdolności artystycznych, zwłaszcza literackich, fotograficznych i plastycznych. Nauczyciele natomiast uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, podczas których uczyli się, jak przygotować i przeprowadzić wydarzenia kulturalne w ramach tegoż aspektu w środowisku lokalnym. Wszyscy uczestnicy zjazdu odwiedzili też wybrane instytucje kultury: Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Zachętę – Narodową Galerię Sztuki.
    Drugi etap Projektu, który polegał na przygotowaniu mini wydarzeń kulturalnych w środowisku lokalnym, wymagał od uczestników wiele kreatywności i wysiłku. Mikołowska grupa z wielkim zaangażowaniem zrealizowała kilka przedsięwzięć zarówno w swojej szkole, jak też poza nią, o czym mogli się przekonać zainteresowani tą sprawą mieszkańcy Mikołowa. Tak zatem dla społeczności Zespołu Szkół Technicznych przygotowano: galerię fotografii i wystawę prac plastycznych, film z nauczaniem Jana Pawła II „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” oraz prezentację multimedialną o życiu Karola Wojtyły „Od (nie)zwykłego człowieka do świętego”. Ponadto ks. Robert przeprowadził w ZST katechezę otwartą dla uczniów i nauczycieli, połączoną z warsztatami plastycznymi nt. „Wolność w nauczaniu Jana Pawła II”. Zamierzeniem prowadzących było dotarcie z nauczaniem papieża do jak najbardziej zróżnicowanej grupy społecznej. Dlatego swoją wystawę i przygotowane prezentacje uczestnicy Projektu przedstawili także na wykładzie dla mieszkańców miasta – w Miejskiej Bibliotece Publicznej, dla uczestników nabożeństw – w kościele NMP Matki Zbawiciela oraz podczas spotkania z seniorami – w Domu Seniora Salwator Park. Nie zapomniano też o najmłodszych. W Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi przeprowadzono zajęcia o życiu Lolka z Wadowic. Podjęte działania nie tylko miały przybliżyć postać Jana Pawła II, ale także zachęcić uczestników zajęć do poznawania i zgłębiania Jego nauczania.
    Mikołowski uczniowsko-nauczycielski team z ZST przedstawił swe dokonania w trzecim etapie Projektu – na zjeździe ewaluacyjnym w Warszawie. Tam wszystkie zaangażowane szkoły prezentowały swoje działania, wymieniały doświadczenia i dzieliły się swoimi osiągnięciami, będącymi wynikiem ich udziału w Projekcie.
    Na pytanie, czy poszukiwanie skarbu Jana Pawła II okazało się owocne i skuteczne, muszą odpowiedzieć sobie sami uczestnicy. Z pewnością poprzez swoje kreatywne włączenie się w Projekt pokazali, że warto tego skarbu szukać. Może ich zapał stanie się zachętą dla rówieśników z innych mikołowskich szkół, by wziąć udział w kolejnej edycji. Na pewno warto…

Ks. Robert Uflant SDS


Mikołów: Poszukiwacze Zobacz galerię