Kraków: Świętość bez dekretu

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Kraków: Świętość bez dekretu

Na nowo uświadomili sobie swoje powołanie do świętości i zobaczyli drogę prowadzącą do niej oraz rozpalali w sobie pragnienie nieba… W dniach 7-10 kwietnia, w krakowskim „Domu Słowa”, rodzice i bliscy członków Rodziny Salwatoriańskiej przeżywali rekolekcje.

{[description]}

Temat rekolekcji „Świętość bez dekretu” zainspirowany był wydarzeniem z dnia 14 stycznia br., kiedy to Benedykt XVI polecił promulgowanie dekretu o heroiczności cnót salwatoriańskiego Zakonodawcy i miał na celu uświadomienie, że świętość nie jest czymś ekskluzywnym, przeznaczonym dla wybranych, ale powinna być aspiracją każdego chrześcijanina. Założono, że skoro wyniesienie na ołtarze poprzedza ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót, to budzenie i kształtowanie cnót jest receptą na świętość właściwą dla wszystkich, którzy jej pragną. Zauważono konieczność rozwijania w sobie stałej zdolności do czynienia dobra, zwłaszcza cnót nadprzyrodzonych wiary, nadziei i miłości, które podkreślają podobieństwo do Stwórcy i wielką wartość człowieka.

Uczestnicy rekolekcji odbyli pielgrzymkę do cysterskiego Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile. Niepowtarzalne w swoim klimacie spotkanie w kaplicy cudownego wizerunku ukrzyżowanego Zbawiciela, uświadomiło pątnikom heroiczność Jego miłości, wielkość Jego wiary i nadzieję, która płynie z Jego ofiary.

Rekolekcje dla rodziców i bliskich członków Rodziny Salwatoriańskiej (kapłani, bracia zakonni, siostry i świeccy salwatorianie) to wieloletnia tradycja i konkretna propozycja formacji. Najstarsi z uczestników odprawiali je już kilkadziesiąt razy. Wiekowi oraz młodzi rodzice tworzą wyjątkową wspólnotę dzięki jednemu celowi działania swoich dzieci i podobnym doświadczeniom rodzinnym.

Rekolekcje tego typu odbędą się jeszcze w Trzebini (14-17 maja – poprowadzi ks. Michał Pastuszka SDS) i Międzywodziu (3-10 września – poprowadzi ks. Roman Hamny SDS).

GALERIA

www.cfd.sds.pl
www.cfdtrzebinia.sds.pl