Kraków: Finał kapituły

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Kraków: Finał kapituły

Zakończyła się XXXII Kapituła Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, która obradowała w Krakowie w dniach 19-23 lutego 2018 roku. Był to czas owocnej pracy w celu przeanalizowania sytuacji prowincji i określenia planów na przyszłość. Realizacja zadań zgodnie z procedurami pozostawiała przestrzeń na braterskie dzielenie się, w którym dominowała szczera troska o Kościół i Zgromadzenie.
{[description]}

Mszy św. wieńczącej kilkudniowe spotkanie przewodniczył nowy przełożony prowincji ks. Józef Figiel. W okolicznościowym kazaniu zaakcentował potrzebę jedności w salwatoriańskiej wspólnoty, która gwarantuje skuteczność apostolską. Prowincjał Elekt złożył wyznanie wiary i specjalną przysięgę.

 

REZOLUCJA

Przeżywając 100 rocznicę śmierci, 140 rocznicę święceń kapłańskich i 170 rocznicę urodzin Ojca Franciszka Jordana, zebrani na XXXII Kapitule Prowincjalnej Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, pragniemy wiernie kroczyć za czcigodnym Ojcem Założycielem podejmując posługę głoszenia Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela świata. Prawda o zbawieniu człowieka pogłębia naszą łączność z Ojcem Jordanem.

Wierni radom Ewangelicznym, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa pragniemy być świadkami gorliwości, odpowiedzialności i solidarności we wspólnocie Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

Piękno naszego powołania pragniemy przekazać młodym, zapraszając ich do służby Bogu i Kościołowi jako kapłanów, braci zakonnych i salwatorianów świeckich.

Zainspirowani mottem XXXII Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela „Wejdź do radości twego Pana” pragniemy nieść radość Ewangelii we wspólnocie Kościoła każdemu i wszelkimi środkami.


Kraków: Finał kapituły Zobacz galerię