Konkurs Jordanowski Junior 2022

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Konkurs Jordanowski Junior 2022

Zachęcamy najmłodszych do udziały w tegorocznej edycji Konkursu Jordanowskiego Junior! Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.
{[description]}

REGULAMIN KONKURSU JORDAN - JUNIOR 2022

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Główną ideą Konkursu Jordanowskiego – Junior jest poznanie przez dzieci i młodszą młodzież życia, działalności i duchowości Założyciela międzynarodowej wspólnoty zakonnej Salwatorianów bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana oraz szerzenie salwatoriańskiego apostolstwa wśród społeczeństwa. Chcemy zwrócić uwagę na aktualność Jego charyzmatu i przesłania w czasach współczesnych.

2. Organizatorzy konkursu: Polska Prowincja Salwatorianów Świętego Jacka 16, 30-364 Kraków

3.Organizator powołuje komisję konkursową celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu w składzie: Sławomir Soczyński SDS, Daniel Kowalski SDS, Paweł Radziejewski SDS, Piotr Dymon SDS, Michał Kopiec SDS, Damian Kokocha SDS, Marek Sumara SDS, Salwatoriański Osrodek Powołań, Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest indywidualny i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 12 roku życia (na dzień zgłoszenia) zwanych dalej uczestnikami.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) akceptacja regulaminu konkursu przez opiekuna;

b) zgłoszenie uczestnictwa w konkursie na e-maila konkursjordanowski@gmail.com Zgłoszenie należy wysłać do 20.05.2022 r. Na zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek uczestnika, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z kontaktem zwrotnym tj. adresem, e-mailem, lub numerem telefonu opiekuna.

c) pisemna zgoda na udział uczestnika w konkursie podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna

3. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i dziecka przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu oraz na publikację prac konkursowych w Internecie, a także dowolne wykorzystywanie ich w materiałach promocyjnych Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i szerzenia kultu bł. Franciszka Jordana.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Konkurs składa się z jednego etapu i finału: I etap – Rebus – Podzielony jest na dwie kategorie wiekowe (6-9 lat, 10-12 lat). Z poniższych cytatów bł. Franciszka Jordana (wytłuszczonych) proszę wybrać trzy i ułożyć do każdego z nich rebus (należy zaznaczyć przy rebusie jego rozwiązanie). Jeden rebus powinien zająć jedną stronę formatu A4. Gotowe trzy rebusy (trzy strony formatu A4) należy zeskanować i przesłać w formacie .pdf lub .jpg na mail konkursjordanowski@gmail.com do 15 czerwca 2022 r. Poniżej znajduje się lista tematów do wyboru:

a. Świętość – „Stańcie się świętymi, choćby to nie wiem ile kosztowało!”

b. Ufność w Bożą Opatrzność – „Złóżcie całą ufność w Panu”

c. Konieczność modlitwy – „Modlitwa jest monetą, którą wybito w niebie, za którą kupuje się niebo”

d. Umiłowanie krzyża – „Wielkie rzeczy dojrzewają tylko w cieniu krzyża”

e. Uniwersalizm – „Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno Ci spocząć”

f. Ulubiony cytat własny z Dziennika bł. Franciszka Jordana – należy podać dokładne miejsce

2. Finał – najlepsze 10 osób z każdej kategorii zostanie zaproszonych do finału, który odbędzie się w Dobroszycach podczas Salwatoriańskiego Forum Młodych w dniu 10 lipca 2022r. Finał odbędzie się stacjonarnie z udziałem publiczności i dotyczyć będzie wiedzy o życiu bł. Franciszka Jordana i posługi Salwatorianów w Polsce. Szczegółowy zakres materiału do finału dla poszczególnych kategorii zostanie wysłany do uczestników na podany w zgłoszeniu e-mail.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodzone zostaną osoby zajmujące trzy najwyższe miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (6-9 lat, 10-12 lat).

2. Nagrodami są:

a. Za pierwsze miejsce nagroda materialna o wartości 300 zł.

b. Za drugie miejsce nagroda materialna o wartości 200 zł

c. Za trzecie miejsce nagroda materialna o wartości 100 zł.

3. Nagroda specjalna dla opiekuna zwycięzcy - 200 zł. Osoby podają imię i nazwisko opiekuna przy zgłoszeniu udziału w konkursie.

4. Nagroda Prowincjała dla wyróżnionej pracy z Etapu I (spoza finalistów) wartość 100 zł.

5. Uczestnik wraz z opiekunem, którzy nie wstawią się w czasie i miejscu przeprowadzenia finału nie otrzymują nagrody, ani nie mogą brać udziału w finale. Kapituła Konkursowa przyznaje nagrodę innej osobie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

2. Wszelkie sprawy sporne związane z organizacją i przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.

3. Wszelkie dodatkowe zapytania proszę kierować konkursjordanowski@gmail.com