Konferencja naukowa w Lublinie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Konferencja naukowa w Lublinie

Instytut Jana Pawła II zorganizował 14 grudnia br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kolejną sesję naukową poświęconą myśli filozoficznej śp. ks. prof. Tadeusza Stycznia.
{[description]}

W bieżącym roku składała się ona z dwóch bloków: przedpołudniowej dyskusji panelowej, skoncentrowanej wokół tekstu księdza Stycznia „Wolność z prawdy żyje. Wokół encykliki Veritatis splendor”, oraz części popołudniowej o charakterze jubileuszowym z okazji trzydziestej rocznicy publikowania przez Instytut Jana Pawła II kwartalnika „Ethos”. Panelistami w części pierwszej byli: ks. prof. A. Szostek MIC, prof. R. Wiśniewski, prof. M. Rembierz, ks. prof. J. Sochoń i ks. dr P. Ślęczka SDS. W krótkich wystąpieniach paneliści nawiązywali do filozoficznej koncepcji księdza Stycznia, w której powinność moralna rozumiana jest jako normatywna moc prawdy stwierdzanej przez człowieka jego własnym sądem. Stwierdzenie jakiejkolwiek prawdy staje się dla wolności człowieka apelem o tejże prawdy uznanie (afirmację) i działanie w zgodzie z nią. Szczególnym testem dla wolności jest jednak zawsze uznanie prawa do życia każdego człowieka od momentu jego poczęcia aż do śmierci. Podczas sesji przypomniano, że znaczna część aktywności naukowej i społecznej księdza Stycznia polegała na wspieraniu zabiegów o prawną ochronę każdego ludzkiego życia. Przedstawicielem Polskiej Prowincji Salwatorianów na sesji był wiceprowincjał ks. Karol Kulczycki SDS.