Katolik.tv: "Budżet – otworzyć się na łaskę miłowania"

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Katolik.tv: "Budżet – otworzyć się na łaskę miłowania"

Na III Niedzielę Wielkiego Postu ks. Rafał Chwałkowski SDS proponuje refleksję, o tym czy swoista chrześcijańska „waluta”, którą jest miłość ma jakąkolwiek wartość we współczesnym świecie, kto tak naprawdę decyduje o budżecie i nim zarządza oraz jak pomysłowo zaplanować swój budżet życia?

{[description]}

 Każdy projekt zakłada ustalenie budżetu, czyli obliczenie kosztów związanych z różnymi podejmowanymi pracami. Jak dobrze zaplanować budżet? Czy dobrze przemyślany budżet może nam zagwarantować szczęście?

Dolną granica budżetu życia jest nie grzeszyć, górna granica nie istnieje, zaś wszystkie koszty są wyrażone w najwyższej chrześcijańskiej, niematerialnej „walucie”: miłości.

Jednak jak się okazuje, mimo braku górnej granicy, człowiek tworzy ją sam! Są to ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne, biorą się z lenistwa, lęku, głupoty, zazdrości i wielu innych.

 
Zapraszamy do refleksji

"Nie zawahaj się teraz w tym Wielkim Poście i w całym swoim życiu ofiarować Chrystusowi swoich rąk (...) żeby Miłość się mnożyła"

Rafał Chwałkowski SDS

 

www.katolik.tv

www.katolik.pl