Generalat: Promulgowanie dekretu o heroiczności cnót o. Jordana 2011

Wróć