Fr. Francis Jordan School for Formators

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Fr. Francis Jordan School for Formators

Inauguracja dwuletniej Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich O. Franciszka Jordana. W niedzielę, 24 marca 2019 r., rozpoczęły się w Rzymie zajęcia dwuletniej Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich O. Franciszka Jordana.
{[description]}

W czasie pierwszej dwunastodniowej sesji, która trwała do 5 kwietnia br., 22 uczestników z całego świata podjęło temat tożsamości osoby powołanej. Wykłady w czasie pierwszej sesji prowadzili: Amedeo Cencini FdCC, Marko Ivan Rupnik SJ, Bogusław Szpakowski SAC, Jacek Federowicz i Krzysztof Wons SDS oraz Milton Zonta SDS.
Mszy św. inaugurującej zajęcia Szkoły przewodniczył ks. Milton Zonta SDS, przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W homilii, wychodząc od przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym (Łk 13, 1-9), zaprosił do rozważenia trzech aspektów posługi na polu formacji salwatoriańskiej.
Najpierw wrócił uwagę na ryzyko życia bezpłodnego i pozbawionego kreatywności, zdominowanego przez wygodę czy rutynę albo przez powierzchowny aktywizm, w którym formatorzy nie poświęcają koniecznego czasu na spotkanie z Chrystusem, któremu oddali życie. „O, jak bardzo potrzebujemy salwatorianów, których życie jest skoncentrowane na Jezusie Chrystusie!” – mówił ks. Zonta. „Postać ogrodnika odsyła nas do zadania formatora, który poświęca swój czas na słuchanie i towarzyszenie młodym” – przypomniał w drugim punkcie. „Aby zostać formatorem, nie wystarczy zrobienie doktoratu, ponieważ ta posługa nie polega na napełnianiu głowy pojęciami ani wypełnianiu ścian tytułami. (…) Misją formatora jest wiele więcej niż przekazywanie lub przesyłanie informacji. Jego pracą jest kształtowanie serca, które jest prawdziwym rdzeniem osoby”.
Przełożony generalny zachęcił też współbraci do kontemplowania wielkiej cierpliwości Boga: „Bóg patrzy na życie każdej osoby z cierpliwością i miłosierdziem: widzi wady i zło o wiele lepiej niż my. Bóg widzi możliwości każdej osoby i patrzy naprzód z nadzieją na jej wzrost. Bóg jest cierpliwy i umie czekać”. Tę część refleksji spuentował: „cierpliwość jest niewątpliwie jedną z cnót formatorów. W obliczu pewnych sytuacji powierzchowności lub niedojrzałości młodych lub któregoś z naszych współbraci, jesteśmy wezwani do naśladowania cierpliwości Boga, która polega na umiejętności przebaczania i oczekiwania”.

Podczas inauguracji School for Formators przełożony zgromadzenia wypowiedział pragnienie: „Chciałbym widzieć formację salwatoriańską jako drogę życia, które wydaje owoce, ponieważ jest zakorzenione w żywotnym zjednoczeniu z Osobą Jezusa Chrystusa”. A zakończył: „Tylko wtedy, gdy Boski Zbawiciel będzie centrum i źródłem naszego życia, tylko wtedy - jak powiedział nasz Założyciel - będziemy w stanie myśleć jak On, działać jak On, widzieć świat i rzeczy oczami Jezusa”.

*****

W ciągu dwóch lat formacji 2019-2020 uczestnicy Szkoły z całego świata spotkają się sześciokrotnie: cztery z tych spotkań (dwunastodniowe sesje) odbędą się w Rzymie, natomiast dwie serie ośmiodniowych rekolekcji lectio divina przeżyją w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie*.
Program Fr. Francis Jordan School for Formators został przygotowany na bazie doświadczeń Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, której osiem edycji (2001-2002, 2004-2005, 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019) odbyło się w CFD w Krakowie.
Kwestie programowe i organizacyjne pod patronatem zarządu generalnego koordynują: ks. Krzysztof Gasperowicz SDS, sekretarz generalny ds. formacji w zgromadzeniu salwatorianów oraz ks. Krzysztof Wons SDS i ks. Rafał Ziajka SDS z Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. W stałą formację zaangażowani są także współpracujący z CFD: ks. Bogusław Szpakowski SAC i Jacek Federowicz.

* Pierwsza seria rekolekcji lectio divina dla Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich odbędzie się w dniach 9-17 października 2019 r. Zaproponowana im zostanie droga modlitwy Słowem ze św. Piotrem w oparciu o Ewangelie, a wprowadzenia do modlitwy będą dawane w językach angielskim i hiszpańskim. Z tych rekolekcji mogą skorzystać również inne osoby znające te języki (http://sds.org/apostleship/school-for-formators/lectio-divina).

www.cfd.sds.pl

http://sds.org/apostleship/school-for-formators


 


Szkoła Formatorów Rzym Zobacz galerię