Elbląg: Niedziela biblijna

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Elbląg: Niedziela biblijna

W tym roku, w parafii pw. św. Brata Alberta w Elblągu, Niedzielę Biblijną rozpoczynającą XIII Tydzień Biblijny przeżywaliśmy w łączności z ojcem Franciszkiem Marią od Krzyża Jordana, założycielem wspólnoty salwatorianów. Z jednej strony dlatego, że 15 maja w Rzymie ojciec Jordan będzie wyniesiony do chwały błogosławionych, będziemy mogli modlić się za jego wstawiennictwem, a gdyby nie on i jego dzieło to nasza parafia nie byłaby parafią salwatoriańską.
{[description]}

Z drugiej strony dlatego, że ojciec Jordan był wielkim miłośnikiem, znawcą i propagatorem Pisma Świętego. Dla ojca Jordana stały kontakt z Pismem Świętym był sposobem na stały, bezpośredni kontakt z Panem Bogiem przez wsłuchiwanie się w Jego Słowa. W swoim Dzienniku Duchowym zapisał: „Czytaj częściej Pismo Święte; albo lepiej: nigdy nie wypuszczaj Pisma Świętego ze swoich rąk! Sen powinien zastać cię z Biblią w ręce, a święte strony niech przyjmą twoją skłaniającą się głowę”, a także „Dalej chcę czytać Pismo Święte z największą czcią i pobożnością, bez pośpiechu, bardziej spokojnie i uważnie, bardziej uważny na wszystko, co mi pomoże stać się pokornym. Pismo Święte czytaj zawsze z wielką czcią i klęcząc, przynajmniej wtedy, gdy jesteś sam.”
Centralnym punktem dekoracji w prezbiterium, przygotowanej przez Grupę Biblijną, była księga Pisma Świętego, po jej bokach z jednej strony figura ojca Jordana, a z drugiej cytat jego słów: „Czytaj częściej Pismo Święte; albo lepiej: nigdy nie wypuszczaj Pisma Świętego ze swoich rąk”. Grupa Biblijna przygotowała także dla uczestników mszy św. zalaminowane kolorowe zakładki, na których z jednej strony umieszczony jest tekst dzisiejszej Ewangelii, by można było do niej wrócić dziś i w przyszłości, oraz słowa św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, a z drugiej strony znajduje się zdjęcie ojca Jordana, data jego beatyfikacji, wspomniany już cytat jego słów o Piśmie Świętym i pieczęć parafii Świętego Brata Alberta w Elblągu.
Opiekun Grupy Biblijnej, ojciec Szymon Kula, na każdej mszy świętej głosił kazania. Nawiązywało ono do dzisiejszej Ewangelii i obchodzonej Niedzieli Biblijnej. Mówił między innymi że: „wszystko co Pan Bóg chciał nam o sobie powiedzieć, zawarł w swoim Słowie. Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami: . Ale jak można świadczyć o Bogu, jeżeli tego Boga się nie zna. A jak można poznać Boga, jeżeli nie czyta się Jego Słowa…?” Ojciec Szymon zwrócił też uwagę, że w dzisiejszej Ewangelii sam Chrystus wyjaśnia uczniom Pismo Święte, sam Bóg dokonuje egzegezy Słowa, a o tym, że Pismo Święte jest trudne, mówią ci, którzy go wcale nie czytają. Jeżeli zaczniemy czytać Pismo Święte, tak jak ojciec Jordan - bez pośpiechu, uważnie i ze czcią, to Bóg otworzy nasze serca na Słowo, które chce osobiście do każdego z nas powiedzieć.

Małgorzata Pastuszak