Dni pustyni z kardynałem Luisem A. Tagle (14-16 lutego 2020)

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Dni pustyni z kardynałem Luisem A. Tagle (14-16 lutego 2020)

Kard. Luis Antonio Tagle poprowadzi rekolekcje dla duchownych i osób konsekrowanych „«W zwoju Księgi o mnie napisano» (Ps 40, 8). Moje życie w Księdze Psalmów” w dniach 14-16 lutego 2020 roku w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
{[description]}

„W zwoju Księgi o mnie napisano” (Ps 40, 8). Moje życie w Księdze Psalmów
- REKOLEKCJE DLA DUCHOWNYCH I OSÓB KONSEKROWANYCH -
Dni pustyni z kardynałem Luisem A. Tagle – 14-16 lutego 2020

W dniach od 14 do 16 lutego 2020 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie odbędzie się sesja rekolekcyjna dla duchownych i osób konsekrowanych „«W zwoju Księgi o mnie napisano» (Ps 40, 8). Moje życie w Księdze Psalmów”, którą poprowadzi kard. Luis Antonio Tagle - arcybiskup Manili (Filipiny), przewodniczący Caritas Internationalis, rekolekcjonista.

Dni pustyni, przeżywane z kar. Luisem Antonio Tagle, będą okazją do odkrywania własnego życia we wnętrznościach natchnionych psalmów, których wersety oddychają ludzkimi historiami i modlitwami. Słychać w nich radosne głosy uwielbienia, dziękczynienia, ale także szloch i krzyk wydobywający się z głębokości człowieczego cierpienia. Jest w nich ludzki pokój i gniew, radość i złość, błaganie i przepraszanie. Na wszystkich stronicach psałterza utkanych z ludzkich losów niezmiennie obecny jest Bóg. Słucha naszych psalmowych modlitw i jęków.

W programie weekendowego spotkania formacyjnego znajdą się konferencje biblijne, konwersacje z prowadzącym, wprowadzenia do osobistej modlitwy psalmami. Zostanie zaproponowany czas pełnego skupienia i medytacji w przestrzeni pustyni. Sesja w klimacie pustyni, ciszy i modlitwy osobistej.

więcej informacji: https://www.cfd.sds.pl/?d=more,3038,151

- możliwość przesyłania zgłoszeń – od 2 września 2019 roku

=== === ===
Spotkania rekolekcyjne o podobnym charakterze - dla księży i osób konsekrowanych - odbywały się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie już w poprzednich latach. Prowadzili je: kard. Robert Sarah (2019), abp Grzegorz Ryś (2018), Amedeo Cencini FdCC (2017), Innocenzo Gargano OSBCam (2016), Raniero Cantalamessa OFMCap. (2015), Giovanni Dal Piaz OSBCam (2012), abp Bruno Forte (2010), Krzysztof Wons SDS (2003). Spotkania te wpisywały się w nurt życia Kościoła, np. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2016), Rok Życia Konsekrowanego (2015) czy Rok Kapłański (2010), a stawały się też odpowiedzią na prośby ich uczestników.