CFD: Film „Biblio, ojczyzno moja” w Gościu Niedzielnym

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

CFD: Film „Biblio, ojczyzno moja” w Gościu Niedzielnym

Razem z najbliższym numerem tygodnika „Gość Niedzielny”, datowanym na 14 kwietnia 2013 r., będzie rozprowadzana płyta DVD z filmem pt. „Biblio, ojczyzno moja”, przygotowanym we współpracy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i salwatoriańskiego Studio Katolik TV.

{[description]}

Film „Biblio, ojczyzno moja” został przygotowany z myślą o tym, by zachęcić do modlitewnego czytania Biblii i by rozkochać w Słowie, którego nie zastąpi żadne inne słowo. Okazją do jego rozpowszechnienia jest Tydzień Biblijny, rozpoczynający się w III Niedzielę Wielkanocną.

Premiera filmu odbyła się w czasie Dni Duchowości Biblijnej z okazji 15.lecia Centrum Formacji Duchowej (7-11 listopada 2012), odbywających się pod hasłem: „Powrót do lectio divina. Nowa wiosna Kościoła”. Angielską wersję filmu mieli okazję obejrzeć uczestnicy XVIII Kapituły Generalnej Salwatorianów, która miała miejsce w październiku 2012 r. w Krakowie. W ostatnim czasie zostało przygotowane tłumaczenie filmu na język włoski, a trwają prace nad przekładami na inne języki.

Poszczególne etapy modlitewnej lektury Biblii, czyli drogi lectio divina, tłumaczy o. Innocenzo Gargano OSBCam. - jeden z najgorliwszych promotorów tradycji lectio divina we współczesnym Kościele. W filmie zaproponowano również wspólną lekturę fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o spotkaniu Jezusa z celnikiem Zacheuszem - Łk 19, 1-10. Swoją lekturą tego tekstu dzieli się ks. Krzysztof Wons SDS - dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W filmie wykorzystano wypowiedzi osób, które prowadziły spotkania formacyjne w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. Są to m.in.: R. Cantalamessa OFMCap, A. Cencini FdCC, B. Costacurta, ks. W. Chrostowski, bp E. Dajczak, ks. K. Grzywocz, M. Kożuch SJ, abp P. Marini, abp C. Migliore, D. Piekarz, P. Stawarz SDS, M.I. Rupnik SJ, kard. G. Ravasi czy A. Urbański SDS. Bogactwem filmu są również świadectwa uczestników rekolekcji i sesji formacyjnych.

Więcej informacji na temat filmu i działalności salwatorianów udostępniono na stronach internetowych Centrum Formacji Duchowej – www.cfd.sds.pl oraz Studio Katolik – www.katolik.tv

PSz