Bielsko-Biała: Bliżej błogosławionych

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Bielsko-Biała: Bliżej błogosławionych

Wyjątkową uroczystość przeżywali wierni parafii Salwatorianów pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, w drugą niedzielę adwentu br. W tym dniu podczas sumy wprowadzono do świątyni relikwie trzech błogosławionych: ks. Jerzego Popiełuszki, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv oraz o. Michała Tomaszka OFM Conv.
{[description]}

Relikwie to fragmenty doczesnych szczątków osób uznanych przez kościół za święte lub błogosławione oraz przedmiotów z nimi związanych.
Wyróżnia się relikwie trzech rodzajów:
I stopnia – to części ciała świętego lub błogosławionego,
II stopnia – to przedmioty, których święty lub błogosławiony używał lub dotykał za życia,
III stopnia – to przedmioty, które dotykały ciała świętego lub błogosławionego już po jego śmierci.
Przez relikwie Kościół zachęca do oddawania czci świętym lub błogosławionym i czuwa równocześnie nad właściwym rozumieniem tej praktyki. Uroczystość wprowadzenia relikwii była związana z ukończeniem w tej salwatoriańskiej świątyni witraży, przedstawiających postacie trzech błogosławionych kapłanów, poległych męczeńską śmiercią. Wykonała je firma Glasini z Chorzowa. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: ks. Józef Figiel SDS – przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów, o. Andrzej Prugar OFMConv – ojciec duchowny seminarium franciszkanów w Krakowie, br. Jan Hruszowiec OFMConv – odpowiedzialny za kult i relikwie błogosławionych męczenników z Pariacoto a także Joanna Fiałkowska – franciszkańska wolontariuszka z Krakowa, która rozprowadzała relikwie II stopnia błogosławionych franciszkanów oraz dewocjonalia z nimi związane. Uhonorował ją również swoją obecnością prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Ceremonia rozpoczęła się procesją, podczas której został poświęcony przez ks. prowincjała nowo postawiony krzyż misyjny na placu kościelnym, a następnie przy śpiewie parafian relikwie wraz z obrazami błogosławionych wniesiono do kościoła, aby umieścić je i modlić się przy ołtarzu. Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Józef Figiel SDS w koncelebrze z o. Andrzejem Prugarem OFMConv, ks. Michałem Pastuszką SDS – proboszczem parafii oraz ks. Pawłem Krężołkiem – przełożonym Domu Zakonnego Salwatorianów w tutejszej parafii oraz ks. Marcinem Żydzikiem SDS. Rozpoczęto od odczytania dekretów przekazujących relikwie: ks. Jerzego – wystawiony przez ks. kard. Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego i oo. franciszkanów – wystawiony przez Prowincjała Franciszkanów w Krakowie wraz z przekazaniem certyfikatów.
W wygłoszonym kazaniu o. Andrzej Prugar OFMConv, nawiązując do czytanej Ewangelii, ukazał w jaki sposób trzech błogosławionych męczenników prostowało ścieżki Pana na Jego przyjście, pokrótce przedstawiając ich męczeńską drogę życiową.
Liturgia została uświetniona przez wykonanie pieśni Ave Verum przez ks. Przemysława Marszałka SDS – wikariusza naszej parafii oraz utwór Enio Morricone z filmu „Misja”, zagrany na organach przez Piotra Skowrońskiego i na flecie przez Pawła Stępienia.
W końcowej części Mszy św. nastąpiła ceremonia poświęcenia witraży, pierwszych w Polsce, z wizerunkami błogosławionych męczenników, której dokonał ks. prowincjał. Wychodząc z kościoła wierni mogli otrzymać relikwie II stopnia i zaopatrzyć się w okolicznościową literaturę, ukazującą życie i działalność błogosławionych oo. Michała i Zbigniewa. Ich relikwie będzie można uczcić w naszym kościele od stycznia 2019 r. każdego 7 dnia, a relikwie ks. Jerzego każdego 19 dnia miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 18.30.
Po uroczystości jedna z parafianek – p. Maria powiedziała: „Dziękuję Bogu, że relikwie trzech błogosławionych są tak blisko nas. Będzie można prosić o wszelkie łaski za ich wstawiennictwem o wsparcie w trudnych chwilach. A witraże są piękne, przypominają męczeństwo kapłanów. Oby u nas takie się nie zdarzało”. Pani Janina dodała: „Relikwie będą nas mobilizowały do modlitwy za Ojczyznę, za naszych parafialnych duszpasterzy. Z dzisiejszej uroczystości wychodzę mocno podbudowana duchowo – uświęcona. Niosę do domu relikwie błogosławionych dwóch męczenników. Muszę przyszykować dla nich odpowiednie miejsce w domu. Na stoisku w kościele kupiłam sobie książkę pt. „Znak miłości w Peru” o. Joachima Romana Bara OFMConv i o. Jarosława Wysoczańskiego OFMConv o życiu dwóch misjonarzy franciszkańskich i ich męczeństwie”.
Bliskość relikwii zobowiązuje do przestrzegania tych samych wartości jakimi kierowali się błogosławieni. Prośmy o taką mądrość i świętość w naszych codziennych wyborach.

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy


BB: Bliżej błogosławionych Zobacz galerię