Białoruś: Warsztaty katechetyczne „Biblijne obietnice”

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Białoruś: Warsztaty katechetyczne „Biblijne obietnice”

Już po raz dziewiąty odbyły się w dniach od 30 sierpnia do 1 września warsztaty katechetyczne zorganizowane z inicjatywy salwatorianów pracujących na Białorusi. Zajęcia, które prowadził pan Zbigniew Barciński ze Stowarzyszenia Natan, odbywały się w domu rekolekcyjnym Sióstr Eucharystek w Brasławiu.

{[description]}

Głównym celem warsztatów pt. „Biblijne obietnice” było przedstawienie metod aktywizujących, jakie można zastosować w czasie zajęć katechetycznych. Kilkunastu uczestników pochodzących z diecezji witebskiej, pińskiej i mińsko-mohylewskiej, nie tylko zapoznało się z metodami ale także z wypełnieniem się obietnic Boga w życiu Abrahama, Mojżesza i Dawida.

Spotkanie dało również możliwość podzielenia się doświadczeniami i problemami z jakimi  spotykają się katecheci w swojej pracy.

 GALERIA