Białoruś: Świadkowie Miłości

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Białoruś: Świadkowie Miłości

W nocy z 9 na 10 października w zabytkowym, pobernardyńskim klasztorze w Drui odbyło się VI Modlitewne Czuwanie Młodzieży – Szkoła Modlitwy, tym razem pod hasłem „Świadkowie Miłości”. Przedmiotem refleksji był sakrament małżeństwa w kontekście fragmentu Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej.

{[description]}

W spotkaniu uczestniczyło przeszło 160 osób z różnych parafii diecezji witebskiej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: s. Barbara Sajnok, która jest odpowiedzialna za duszpasterstwo rodzin w diecezji grodzieńskiej, małżeństwo Romana i Anny Romanowiczów z Mińska, którzy dzielili się świadectwem swego powołania do życia małżeńskiego i zespół „The Perfect Life” z Nowopołocka, który dał koncert w klasztornych krużgankach.
Młodzi ludzie zebrani w Drui udowodnili, że noc może być błogosławionym czasem spotkania z Bogiem. Trzeba mieć nadzieję, że ten czas przeżyty bardzo intensywnie i z entuzjazmem stanie się impulsem i zaczynem do pogłębiania swojej wiary.
Czuwanie zostało zorganizowane staraniem odpowiedzialnych za duszpasterstwo powołaniowe Salwatorianów i Sióstr Eucharystek pracujących na Białorusi.

/TD/

GALERIA