Bagno WSD: Wspólne świętowanie

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Bagno WSD: Wspólne świętowanie

W przypadającą 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP świętowaliśmy w naszej wspólnocie 138. rocznicę założenia salwatorianów oraz 131. rocznicę założenia sióstr salwatorianek. W czasie uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. prowincjał Józef Figiel SDS, odnowiliśmy nasze śluby zakonne.
{[description]}

Wraz z nami modliło się 6 sióstr salwatorianek z przełożoną prowincjalną s. Noemi Raczkowską na czele. One także odnowiły swoje śluby zakonne. Byli z nami również salwatorianie świeccy (Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela), którzy składali swoje przyrzeczenia. Dwie osoby złożyły wieczyste przyrzeczenia. Była to zaprzyjaźniona z naszym domem dr Grażyna Słopecka-Borejko z Wrocławia oraz Wojciech Appelbaum z Piastowa, lider salwatorianów świeckich. Oprócz nich swoje pierwsze przyrzeczenia we wspólnocie salwatorianów świeckich złożyło siedem osób spotykających się w Obornikach Śl. pod kierunkiem ks. Rafała Masarczyka SDS.
Było to pierwsze spotkanie tak szeroko reprezentowane przez wszystkie trzy gałęzie rodziny salwatoriańskiej. Po Eucharystii wszyscy spotkaliśmy się na rekreacji przy kawie w sali lustrzanej. Ważnym momentem tego przedpołudnia był także czas refleksji i świadectwa w sali dębowej. Salwatorianie świeccy dzielili się z nami swoim głębokim doświadczeniem życia duchowością naszego założyciela o. Franciszka Jordana. Zwieńczeniem tego spotkania był wspólny obiad w naszym refektarzu.

zdjęcia wykonał kl. Paweł Janowski


Wspólne świętowanie Zobacz galerię