Alleluja

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Alleluja

Hallelujah, הללויה, alléluia, αλληλούια, aleluya, аллилуйя… Wszystkie narody wołajcie z radością Alleluja - Chwalcie Pana!
{[description]}

Chwała Panu cierpliwemu wobec naszej chwiejności! Chwała Panu kochającemu mimo naszej niewierności! Chwała Panu ofiarującemu się za nas egoistów! Chwała Panu uroczyście i po prostu.
Hosanna! Ukrzyżuj! I Alleluja! Boże daj nam łaskę wdzięczności i światło w zagubieniu. Daj nam radość relacji z Tobą. Daj nam…