Albański "Świat Misyjny"

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Albański "Świat Misyjny"

„Świat Misyjny" to czasopismo Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ten kolorowy dwumiesięcznik dla dzieci szkół podstawowych budzi zainteresowanie misjami i poczucie solidarności z pokrzywdzonymi dziećmi w świecie. Każdy nowy numer poświęcony jest jednemu z krajów misyjnych.
{[description]}

Tym razem, dzięki owocnej współpracy brata Jakuba Rychlewskiego SDS z redaktor naczelną, całe wydanie traktujące o Albanii pełne jest salwatoriańskich akcentów. Żmudna praca redaktorska, opracowanie tekstów i tłumaczenie listów dzieci z Bilaj, oraz wybór najodpowiedniejszych zdjęć, to efekty zaangażowania i misyjnego ferworu twórczego brata Jakuba.

Poprzez lekturę Świata Misyjnego czytelnicy poznają kraje misyjne, uczestniczą też w formacji duchowej, ucząc się pomagać słabszym. Wiosenny numer zawiera wiele ciekawych artykułów o Albanii, listów od dzieci z salwatoriańskiej parafii w Bilaj, wywiad z ks. Wojciechem Poradą SDS, świadectwa wiary, wiersze i rymowanki, misyjne warsztaty i misyjną kuchnię. Jest tam też specjalny list do dzieci autorstwa brata Jakuba Rychlewskiego SDS, który w ciepłych i pełnych wdzięku słowach opisał swoje doświadczenia na misyjnym lądzie. Zapraszamy wszystkich do lektury tego numeru promującego salwatoriańską ideę misyjną.Albański "Świat Misyjny" Zobacz galerię