Albania: Radość Niedzieli Palmowej

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Albania: Radość Niedzieli Palmowej

Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1, 30) to hasło tegorocznego, XXXIII Światowego Dnia Młodzieży, który odbył się w Niedzielę Palmową, 25 marca 2018 r., na szczeblu diecezjalnym. Z tej okazji do Tirany przyjechała młodzież z terenu całej archidiecezji Tirana-Durres. Spotkanie miało miejsce w salezjańskim centrum edukacyjnym Don Bosco.
{[description]}

Celem spotkania była integracja młodych katolików z wielu parafii, zrzeszonych w różnych wspólnotach i ruchach religijnych. Od rana miała miejsce rejestracja grup, a następnie zawiązanie wspólnoty i zajęcia interakcyjne, by zaktywizować uczestników dnia wspólnoty. Następnie przedstawiono w skrócie orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży. Podkreślono w nim trzy aspekty, o których wspomniał ojciec święty podejmując temat obaw i niepokojów młodego pokolenia, a proponując jako środek zaradczy rozeznanie. Następnie Papież pisze o powołaniu, czyli byciu wezwanym przez Boga po imieniu, na wzór Maryi. Kończąc orędzie Papież wzywa młodych do odwagi przyjęcia powołania, które ukazuje Bóg.
Kolejnym punktem programu było Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważaniom poszczególnych stacji towarzyszyła inscenizacja przygotowana przez grupę z parafii Bathore. Był to czas refleksji oraz okazja do spowiedzi świętej. Z duchowej Kalwarii młodzież przeniosła się do kościoła na Eucharystię. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ordynariusz ks. abp George Frendo OP. W homilii zachęcił uczestników, by w młodzieńczym zapale i entuzjazmie wiary nie pozwolili, by lęk ograniczał ich w dawaniu pięknego świadectwa wiary. Zwrócił uwagę na potrzebę głębokich relacji i spełnienia misji, czego wzorem dla każdego jest Chrystus i Maryja, którzy w posłuszeństwie pełnią wolę Ojca. Zaznaczył, że młode pokolenie to nadzieja oraz wielka siła Kościoła, którą można utwierdzać przez uczestnictwo w ruchach, wspólnotach i grupach, co jednocześnie staje się świadectwem dla innych. Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że Kościół i świat oczekują na odpowiedź młodego pokolenia. Odkryjmy powołanie i bądźmy temu powołaniu wierni!
Posileni duchowo, uczestnicy przeszli do namiotu spotkania, gdzie urządzono targi parafialne. Tam każda z przybyłych grup ustawiła małe stoisko z informacjami na temat parafii, wspólnoty czy ruchu, z których pochodzą. Był to czas poznania bogactwa charyzmatów i działalności różnych inicjatyw z terenu całej diecezji. Można też było nawiązać nowe znajomości i zacieśnić powstałe relacje. Ostatnim punktem programu były zawody sportowe. Rozgrywki w różnych dyscyplinach zakończyły się wielkim finałem, po którym wszyscy radośnie powrócili do domów.


Albania: Niedziela Palmowa Zobacz galerię