Afganistan: Pasterka i żywa szopka w COP Aryan

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Afganistan: Pasterka i żywa szopka w COP Aryan

Po wieczerzy wigilijnej żołnierze X zmiany PKW Afganistan zebrali się w kaplicy w bazie Aryan na uroczystej Pasterce. Mszę Św. poprzedził śpiew kolęd przy szopce betlejemskiej, którą wcześniej sami zbudowali z worków wypełnionych piaskiem, takich samych, z jakich zbudowane są schrony.

{[description]}

Atrakcją szopki były żywe owce, które żołnierze OMLET-u specjalnie przywieźli na tę uroczystość. Kapelan bazy Aryan ks. por. Ireneusz Biruś przypomniał w kazaniu o tym, „że puste miejsce przy stole wigilijnym ma szczególne znaczenie dzisiaj, kiedy wspominamy i modlimy się za towarzyszy broni, którzy w ostatnich dniach zginęli podczas patrolu”. W czasie Mszy św. modlono się również o pokój na świecie, zwłaszcza na ziemi afgańskiej, która od wielu lat doświadcza wojny. Po Eucharystii wszyscy obecni robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle żywej szopki, która na pewno długo pozostanie w pamięci uczestników żołnierskiej pasterki.

/IB/

GALERIA

www.ordynariat.pl