Wydarzenia

Ligoniowy laur dla Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy
W dniu 20 września br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odbyła się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Tegorocznymi laureatami zostali: Małgorzata Mańka-Szulik z Zabrza, Maria Dragon z Opola oraz Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy.
Habilitacja ks. dra Romana Słupka SDS
W dniu 14 września br., Rada Wydziału Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, po zapoznaniu się z dokumentami w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych ks. doktorowi Romanowi Słupkowi SDS.
Dać świadectwo
Po rocznej pracy w Albanii, brat Jakub Rychlewski SDS miał okazję podzielić się doświadczeniem tej pracy z innymi. Na zaproszenie ks. Dariusza Cieszyńskiego, proboszcza swojej rodzinnej parafii pw. MB Różańcowej w Serocku Pomorskim, 10 września 2017 r. spotkał się ze swoimi krajanami.
Albania: Albańskie śluby zakonne
Rady ewangeliczne są zaproszeniem do doskonalszego wypełnienia Prawa Bożego. Takie zaproszenie Pan Jezus skierował do tych, którzy pragną więcej Go kochać, wierniej Mu służyć i pełniej iść w Jego ślady. Na przestrzeni wieków rady ewangeliczne zostały powiązane z istotą życia zakonnego, przybierając formę ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
RMS: Wspomnienia
We wspaniałym Międzybrodziu Bialskim od 15 do 22 sierpnia odbywały się rekolekcje, na które zjechali się fani górskich wędrówek i nie tylko. Rekolekcje odbywały się pod hasłem „Co słychać?”. Jak wszyscy wiemy góry są bliżej nieba, dlatego przy każdej okazji wyruszaliśmy na szlak.
Ukraina: Posługa wolontariuszy
W dniach od 30.07 do 13.08.2017 r., my, sześcioro wolontariuszy Wolontariatu Misyjnego Salvator, posługiwaliśmy na Ukrainie. Przez dwa tygodnie modliliśmy się wspólnie, pomagaliśmy w pracach gospodarczych, integrowaliśmy się, odpoczywaliśmy i prowadziliśmy półkolonie dla dzieci z parafii Podwyższenia Krzyża w Brzozdowcach, w których uczestniczyły również dzieci innych wyznań i z innych miejscowości. Wszyscy razem staraliśmy się bardziej poznawać Pana Boga, siebie i bliźnich.
WSD: Uroczystości zakonne
W piątek 8 września 2017 r., w Święto Narodzenia NMP i w 99 rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ojca Franciszka Jordana – założyciela salwatorianów i salwatorianek, o godz. 10.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bagnie, kilkunastu salwatoriańskich kleryków i braci zakonnych odnowiło na kolejny rok swoją czasową profesję zakonną.
Albania: Dwie sakry
Mijający tydzień w Albanii obfitował w wiele donośnych wydarzeń, szczególnie dla diecezji Tirana-Durres. Otóż dwóch kapłanów tej diecezji zostało mianowanych na nowych biskupów. Ojciec święty, doceniając ich oddanie Kościołowi świętemu i niestrudzoną pracę misyjną w Albanii, powierzył im dwie diecezje. Papież Franciszek zaznaczył, iż dwóm wyjątkowym kapłanom poleca duszpasterskiej opiece dwie niezwykle ważne diecezje.
Albania: Prymicyjny odpust
Odradzający się Kościół w Albanii powoli utwierdza swą obecność wśród wiernych, wychodząc naprzeciw ich duchowym potrzebom. Pogłębiona wiara, wzmocniona świadomość religijna, poczucie wspólnoty - to pierwsze owoce działalności ewangelizacyjnej misjonarzy na postkomunistycznych terenach.
Sierpień w SOP-ie
Piesze pielgrzymki na Jasną Górę rokrocznie wyruszają z wielu miast Polski na przełomie lipca i sierpnia. Pielgrzymi przemierzają setki kilometrów do świętego miejsca, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy, modlić się w różnych intencjach i wyrazić wdzięczność Bogu za ogrom otrzymanych łask.
Strona 4 z 148