Wydarzenia

RMS: Dobre spotkanie
Pierwszy raz w miejscowości Kadyny (klasztor oo. franciszkanów) zostało zorganizowane spotkanie dla młodzieży z północy Polski. W dniach od 3 do 5 XI blisko 30 osobowa grupa z Elbląga, Pasłęka, Tolkmicka i Wejcherowa skupiała się w pięknym miejscu, odnajdując Boga w Piśmie, sakramentach i w człowieku.
WSD: Nowi słudzy Słowa i ołtarza
W sobotę, 4 listopada, w kaplicy seminaryjnej, ksiądz biskup Jacek Kiciński udzielił święceń diakonatu 2 alumnom szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Liturgia miała charakter uroczysty. Po odczytaniu Ewangelii ks. Prowincjał Piotr Filas przedstawił biskupowi kandydatów i wyraził prośbę o udzielenie im święceń diakonatu.
Warszawa: Duszpasterstwo STUDENT+
„Doczekaliśmy się swojego roczku!” – tak komentują pierwsze 12 miesięcy swojej działalności współzałożyciele, liderzy i członkowie Duszpasterstwa STUDENT+. Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie byłoby dzisiaj tak prężnie działającej wspólnoty, gdyby nie wstawiennictwo jej patrona - bł. Pier Georgia Frassatiego. „To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich mieć za wzór taką osobę jak Pier Giorgio, chcemy je jednak podjąć, by móc tak jak i on, stać się duchowymi alpinistami”- twierdzi duszpasterz i współinicjator STUDENTA+ ks. Kamil Leszczyński SDS.
Elbląg: Bieg charytatywny
W trwającym roku św. Brata Alberta parafia św. Brata Alberta w Elblągu, w sobotę 28.11.br. zorganizowała bieg charytatywny dla rodziny Państwa Urbankiewiczów, którzy stracili dorobek życia w pożarze. Wzięło w nim udział około 150 osób.
Albania: Sługa Eucharystii
Słowa św. Pawła z Listu do Koryntian, iż „różne są dary łaski, różne też są rodzaje posługiwania" znajdują swe realne potwierdzenie w albańskiej rzeczywistości misyjnej. Każdego dnia salwatorianie stają wobec wielorakich wyzwań duszpasterskich i potrzeb duchowych, stąd „różne są działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich". Ten właśnie Bóg sprawił, że brat Jakub Rychlewski SDS, po złożeniu pierwszej profesji zakonnej przybył do Albanii, by podjąć wyzwanie ewangelizacji mieszkańców postkomunistycznego kraju.
Albania: Pierwsza Msza 1 Listopada
W uroczystość Wszystkich Świętych o godzinie 12. została odprawiona pierwsza Msza święta w nowo wybudowanym kościele pw. św. Mikołaja w miejscowości Mallkuc-Koder. Po roku prac budowlanych nadszedł długo wyczekiwany moment. Nasza nowa świątynia powstała na fundamentach starego kościoła, który za czasów reżimu komunistycznego został wyburzony (ok. 1967 roku), ponieważ komunistyczny dyktator Enver Hohxa pragnął, aby Albania stała się państwem w pełni laickim.
RMS: „Poszli i ogłosili”
to temat spotkania weekendowego w seminarium salwatoriańskim w Bagnie. W dniach od 27 do 29 października br. ponad 25. osobowa grupa z Dolnego Śląska skupiała się w pięknym miejscu, odnajdując Boga w Piśmie, sakramentach i w człowieku. Dowodem nieprzeciętności tego spotkania była nie tylko bardzo duża frekwencja, ale również wrażenia – świadectwa uczestników. Poniżej kilka z nich.
Albania: Powołaniowy dzień skupienia
Placówka misyjna w Bilaj pozostaje pod czujną i troskliwą opieką duszpasterską salwatorianów z Polski. Codzienna praca i gorliwa posługa owocuje nie tylko zwiększoną liczbą udzielanych sakramentów, ale także świadomym zaangażowaniem w życie religijne. W każdej ze stacji misyjnych zorganizowane są grupy ministranckie, w których służy około 45 chłopców.
SOP: Jesienne akcje
Wejdźcie w nowe życie skupienia i modlitwy! Pod tym hasłem Salwatoriański Ośrodek Powołań zaprasza na jesienne dni skupienia, które odbędą się w następujących miejscach i terminach:
Albania: Rodzinne świętowanie
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela to patronalne święto Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Rodzina salwatoriańska z terenów Albanii wspólnie świętuje ważne dla zgromadzenia wydarzenia. Salwatorianie, siostry salwatorianki i świeccy salwatorianie spotkali się 11 października w miejscowości Rragam. Malowniczo położona górska wioska stała się centrum salwatoriańskiego świata.
Strona 4 z 150