Wydarzenia

WSD Salwatorianów: „Serce przemawia do serca”

Po raz pięćdziesiąty siódmy zainaugurowano rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, które jest afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Już od osiemdziesięciu lat w murach bagieńskiego klasztoru ma miejsce formacja do kapłaństwa.

Trzebnica: W cieniu Mistrza, w służbie życiu

Dnia 14 października 2010 roku w szpitalu św. Jadwigi w Trzebnicy zmarł Ks. Prof. Tadeusz Styczeń SDS. Znany i ceniony na całym świecie etyk był uczniem i przyjacielem Jana Pawła II. Priorytetem jego działalności było podkreślanie wartości człowieczeństwa i ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia.

Trzebinia: Charyzmat nie tylko dla duchownych

W dniach 9-10 października 2010 roku w Trzebini odbyło się IV Ogólnopolskie Spotkanie Ruchu Salwatorianów Świeckich. Przybyli oni z: Piastowa, Bielska-Białej, Mikuszowic Śląskich, Trzebnicy, Obornik Śląskich, Wrocławia, Goczałkowic-Zdroju i Oświęcimia (łącznie 27 osób).

Czarnogóra: Majka Spasitelja

Dzień Matki Zbawiciela, będący patronalnym świętem Towarzystwa Boskiego Zbawiciela było godnie obchodzone przez salwatorianów pełniących posługę misyjną na Półwyspie Bałkańskim. Wyjątkowość tegorocznych obchodów podkreślił fakt, że cała wspólnota spotkała się w nowo otwartym domu Polskiej Prowincji w Muo...

Albania: Długo będą pamiętać...

Dzieci i młodzież to skarb i nadzieja naszych czasów. Troska o rozwój i pielęgnację nowych powołań salwatoriańskich nie jest obca pracującym na Bałkanach duchowym synom Ojca Franciszka Jordana. Ostatni weekend zostanie zapamiętany na długo przez mieszkańców górskiej wioski Shkrel położonej na...

Trzebnica: Uroczystości Jadwiżańskie 2010

W dniach 15-17 października 2010 roku w Trzebnicy odbędzie się Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Jak co roku zgromadzi on rzezsze wiernych z Dolnego Śląska i nie tylko. Warto już dzisiaj zapoznać się z programem uroczystości i zaplanować swój udział. Do Trzebnicy można przyjechać, ale można też pielgrzymować pieszo...

Wydawnictwo SALWATOR: Kościele, zrób rachunek sumienia!

Nakładem Wydawnictwa Salwator ukazała się kolejna publikacja autorstwa salwatorianina ks. dra Bogdana Giemzy pt. Rachunek sumienia Kościoła w świetle Apokalipsy. Autor poszukuje odpowiedzi na ważne dla Kościoła pytania i próbuje określić jego rolę w państwie demokratycznym.

CFD Kraków: „Uwielbiajcie Boga i wyznawajcie Go...”

W pierwszy weekend października 2010 roku w ramach Szkoły Biblijnej odbyła się sesja poświęcona Księdze Tobiasza. Sesję prowadził ks. prof. Waldemar Chrostowski – biblista, kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, autor licznych książek, rekolekcjonista, animator...

Albania: Najwspanialsze Dzieci Boże!

W ostatnim numerze Dwumiesięcznika Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci „Świat Misyjny” ukazał się artykuł ks. Wojciecha Porady SDS, który na co dzień pracuje w albańskiej wiosce Bilaj. Najmłodsi czytelnicy mogą się dowiedzieć jak wygląda życie i wiara ich rówieśników w tej części...

Bagno-Głogów: Ślubował na wieki

„Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, chcąc wierniej Ciebie naśladować i służyć Tobie i twojemu dziełu zbawienia, ślubuję na całe życie czystość bezżenną, ubóstwo i posłuszeństwo według Konstytucji Towarzystwa.” Dnia 8 września 2010 roku w Bagnie te słowa wypowiedział br. Erwin Januszewski SDS.